Kinderopvang
in het centrum van
Bergen op Zoom

IEDER KIND IS UNIEK

Het integraal kindcentrum Sancta Maria biedt kinderopvang in een huiselijke sfeer voor kinderen van 0 tot 13 jaar. In onze ogen is ieder kind uniek, met een eigen karakter en eigen mogelijkheden.

Om zich te kunnen ontwikkelen heeft een kind zowel veiligheid als uitdaging nodig. Bij IKC Sancta Maria werken we met een vaste structuur en vaste gezichten. Onze pedagogisch medewerkers dagen uw kind uit om met veel plezier op ontdekkingstocht te gaan. Een warm contact met u als ouder vinden we erg belangrijk.

SPELENDERWIJS ONTWIKKELEN

Onze babygroep is voor kinderen van 0 tot 2 jaar. Vanuit veiligheid en geborgenheid van een lage box of juist midden in de ruimte tussen de andere kinderen kan uw kind in alle rust de wereld gaan ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers bieden een vast dagritme aan, maar uiteraard is het ritme van uw kindje leidend en vinden we individuele aandacht heel belangrijk. We bieden gevarieerde activiteiten aan die passen bij de interesses en leeftijd van uw kind. Om de ontwikkeling van uw kind te volgen, werken we met het kindvolgsysteem Kijk! en heeft ieder kind een mentor.

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar is er de peuteropvang waar uw kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen. We bieden activiteiten en spelmateriaal aan passend bij de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast bieden we een verrijkingsprogramma aan met verschillende thema's. Deze thema's stemmen we af met de kleutergroepen van IKC Sancta Maria. Zo bereiden we de kinderen optimaal voor op de overstap naar de basisschool. Ook op de peutergroep heeft ieder kind een eigen mentor en werken we met het kindvolgsysteem Kijk!.

PEUTERPLUSGROEP

Voor kinderen van 3,5 jaar hebben we een extra peutergroep, de peuterplusgroep. In de peuterplusgroep krijgen de kinderen nog meer vroegschoolse activiteiten en vaardigheden aangeboden. De peuters spelen samen met de kleuters buiten op het plein en af en toe gaat de peuterplusgroep bij de kleuters op bezoek.

Doorgaande ontwikkellijn

We organiseren werkvloeroverleggen met pedagogisch medewerkers van de kinder- en peuteropvang en kleuterleerkrachten, om een doorgaande ontwikkellijn te creëren en inhoudelijk goed op elkaar af te stemmen.

Natuurlijk zorgen we voor een warme overdracht als uw kind straks naar de basisschool gaat. Op die manier verloopt de overgang naar de kleuterklas straks heel natuurlijk!

VVE-LOCATIE

Peuteropvang Sancta Maria is een gecertificeerde VVE-locatie wat betekent dat kinderen met een VVE-indicatie vijf tot zes dagdelen per week voorschoolse educatie kunnen krijgen op onze peuteropvang. Al onze medewerkers hebben een VVE-certificaat om deze kinderen dat extra steuntje in hun ontwikkeling te kunnen geven.

SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

Samen met u als ouder(s) houden wij zicht op de ontwikkeling van uw kind. We maken waar nodig gebruik van de expertise van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het consultatiebureau en het audiologisch centrum Auris.

VOORSCHOOLSE OPVANG

Voordat de schoolbel gaat is ons kindcentrum al open voor de vroege vogels! Uw kind kan hier nog even een spelletje doen of een boekje lezen voor de schooldag begint. Heeft uw kind nog niet gegeten thuis? Dan kan het aanschuiven aan de ontbijttafel voor een lekkere boterham.

Wanneer de bel gaat, brengen onze pedagogisch medewerkers de kleuters naar hun klaslokaal; de oudste kinderen gaan op eigen gelegenheid naar de klas.

NASCHOOLSE OPVANG

Na schooltijd kunnen kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar gebruik maken van de naschoolse opvang (BSO) Sancta Maria. De naschoolse opvang werkt, net als op school, met de uitgangspunten van de Kanjertraining.

De opvang bevindt zich aan het begin van de Kloosterstraat. Onze pedagogisch medewerkers halen de kinderen aan het eind van de schooldag op van school. Uw kind kan kiezen uit verschillende activiteiten rondom een thema, maar naar muziek luisteren of een spelletje doen kan natuurlijk ook!

Lekker je energie kwijtraken kan tijdens het sporten, want we maken geregeld gebruik van de sportieve activiteiten van de F!tFabriek.