Informatie en
documenten
voor ouders

Belangrijke informatie

Naast alle inhoudelijke informatie, zetten we ook graag even alle praktische informatie op een rij, zoals school- en opvangtijden, vakanties en vrije dagen en onze regels rondom ziekte en verlof. Tevens kunt u hieronder onze schoolgids downloaden.

Basisschool Sancta Maria

Locatie: Kloosterstraat 73, Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 23 71 60
E-mail: sanctamaria@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 08:30-12:00 en 13:00-15:00 uur
Dinsdag: 08:30-12:00 en 13:00-15:00 uur
Woensdag: 08:30-12:15 uur
Donderdag: 08:30-12:00 en 13:00-15:00 uur
Vrijdag: 08:30-12:00 en 13:00-15:00 uur

Om 8.25 uur en om 12.55 uur start de inloop en gaan de voor- en achterdeur open.

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
Paasweekend: 7 april (middag) t/m 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 14 juli (middag) t/m 25 augustus 2023

Roostervrije en studiedagen:

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn  de volgende vrijdagmiddagen vrij geroosterd: 16-09, 30-09, 14-10, 04-11, 18-11, 02-12, 16-12, 03-02, 17-03, 31-03, 21-04, 26-05, 09-06, 23-06 en 07-07.

De kinderen van groep 1 en 2 zijn de volgende vrijdagmiddagen vrij geroosterd:
20-01 en 03-03 2023.

Studiedagen voor groep 1 t/m 8:
6 december 2022, 13 januari 2023 en 21 juni 2023.

Ziekmelding en verlofaanvraag:

Ziekmeldingen vóór 08:30 uur telefonisch melden op 0164 – 237160.
Verlofaanvraag via formulier, verkrijgbaar bij de directeur of via Social Schools.

Overblijven op school

Locatie: Kloosterstraat 73, Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 23 71 60
E-mail: sanctamaria@tsopro.nl

Openingstijden:

Maandag: 12:00 – 13:00 uur
Dinsdag: 12:00 – 13:00 uur
Donderdag: 12:00 – 13:00 uur
Vrijdag: 12:00 – 13:00 uur

Onze school verzorgt de tussenschoolse opvang (TSO) zelf met behulp van vaste overblijfkrachten. Uw kind neemt zelf eten en drinken mee voor de lunch.

Kinderdagverblijf Sancta Maria

Locatie: Kloosterstraat 73, Bergen op Zoom
Telefoon: 06-11 60 85 37
E-mail: kinderopvang.sanctamaria@lpsnet.nl
LRK-nummer: 142723587

Openingstijden:

Maandag: 07:30 – 18:00 uur
Dinsdag: 07:30 – 18:00 uur
Woensdag: 07:30 – 18:00 uur
Donderdag: 07:30 – 18:00 uur
Vrijdag: 07:30 – 18:00 uur

Verlengde opvang vanaf 07:00 en tot 18:30 uur mogelijk.

Peuteropvang Sancta Maria

Locatie: Kloosterstraat 73, Bergen op Zoom
Telefoon: 06-59 96 91 81
E-mail: kinderopvang.sanctamaria@lpsnet.nl
LRK-nummer: 244693948

(voorheen peuteropvang 't Geitje)

Openingstijden:

Maandag: 08:45-11:45 en 12.45-15.45 uur
Dinsdag: 08:45-11:45 en 12.45-15.45 uur
Woensdag: 08:45-11:45 en 12.45-15.45 uur
Donderdag: 08:45-11:45 en 12.45-15.45 uur
Vrijdag: 08:45-11:45 en 12.45-15.45 uur

De openingstijden voor de peuterplusgroep zijn maandag t/m vrijdag van 08:45 tot 12:00 uur.

Buitenschoolse opvang Sancta Maria

Locatie: Kloosterstraat 3, Bergen op Zoom
Telefoon: 06-15 29 51 07
E-mail: kinderopvang.sanctamaria@lpsnet.nl
LRK-nummer: 110674510

Openingstijden:

Maandag: 07:30 – 18:00 uur
Dinsdag: 07:30 – 18:00 uur
Woensdag: 07:30 – 18:00 uur
Donderdag: 07:30 – 18:00 uur
Vrijdag: 07:30 – 18:00 uur

Verlengde opvang vanaf 07.00 en tot 18.30 uur mogelijk.