Informatie en
documenten
voor ouders

Belangrijke informatie

Naast alle inhoudelijke informatie, zetten we ook graag even alle praktische informatie op een rij, zoals school- en opvangtijden, vakanties en vrije dagen en onze regels rondom ziekte en verlof. Tevens kunt u hieronder onze schoolgids downloaden.

Basisschool Sancta Maria

Locatie: Kloosterstraat 73, Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 23 71 60
E-mail: sanctamaria@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 08:30 - 14:30 uur
Dinsdag: 08:30 - 14:30 uur
Woensdag: 08:30 - 12:15 uur
Donderdag: 08:30 - 14:30 uur
Vrijdag: 08:30 - 14:30 uur

Om 8.25 uur start de inloop en gaat de voor- en achterdeur open.

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 22 december 2023 (middag) t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2024
Paasweekend: 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart: 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024
Zomervakantie: 5 juli (middag) t/m 16 augustus 2024

Roostervrije en studiedagen:

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn  de volgende vrijdagmiddagen vrij geroosterd: 8-09, 29-09, 10-11, 26-01-2024, 19-04 en 07-06.

Groep 1 t/m 4 is op woensdag 6-12 vrij geroosterd.

Studiedagen voor groep 1 t/m 8:
18-09, 15-11, 19-02-2024, 01-03, 20-06.

Ziekmelding en verlofaanvraag:

Ziekmeldingen vóór 08:30 uur telefonisch melden op 0164 – 237160.
Verlofaanvraag via formulier, verkrijgbaar bij de directeur of via Social Schools.

Continurooster op school

Locatie: Kloosterstraat 73, Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 23 71 60

Vanaf schooljaar 2023-2024 werken wij met een continurooster, dat betekent dat uw kind, naast een pauzehap,  eten en drinken meeneemt voor de lunch.

Kinderdagverblijf Sancta Maria

Locatie: Kloosterstraat 73, Bergen op Zoom
Telefoon: 06-11 60 85 37
E-mail: kinderopvang.sanctamaria@lpsnet.nl
LRK-nummer/inspectierapport: 142723587

Openingstijden:

Maandag: 07:30 – 18:00 uur
Dinsdag: 07:30 – 18:00 uur
Woensdag: 07:30 – 18:00 uur
Donderdag: 07:30 – 18:00 uur
Vrijdag: 07:30 – 18:00 uur

Verlengde opvang vanaf 07:00 en tot 18:30 uur mogelijk.

Peuteropvang Sancta Maria

Locatie: Kloosterstraat 73, Bergen op Zoom
Telefoon: 06-59 96 91 81
E-mail: kinderopvang.sanctamaria@lpsnet.nl
LRK-nummer/inspectierapport: 244693948

(voorheen peuteropvang 't Geitje)

Openingstijden:

Maandag: 08:45-11:45 en 12.45-15.45 uur
Dinsdag: 08:45-11:45 en 12.45-15.45 uur
Woensdag: 08:45-11:45 en 12.45-15.45 uur
Donderdag: 08:45-11:45 en 12.45-15.45 uur
Vrijdag: 08:45-11:45 en 12.45-15.45 uur

De openingstijden voor de peuterplusgroep zijn maandag t/m vrijdag van 08:45 tot 12:00 uur.

Buitenschoolse opvang Sancta Maria (groep 1 t/m 4)

Locatie: Kloosterstraat 3, Bergen op Zoom
Telefoon: 06-15 29 51 07
E-mail: kinderopvang.sanctamaria@lpsnet.nl
LRK-nummer/inspectierapport: 110674510

Openingstijden voorschoolse opvang:

Maandag: 07:00 – 08:30 uur
Dinsdag: 07:00 – 08:30 uur
Woensdag: 07:00 – 08:30 uur
Donderdag: 07:00 – 08:30 uur
Vrijdag: 07:00 – 08:30 uur

Openingstijden naschoolse opvang:

Maandag: 14:30 – 18:00 uur
Dinsdag: 14:30 – 18:00 uur
Woensdag: 12:15 – 18:00 uur
Donderdag: 14:30 – 18:00 uur
Vrijdag: 14:30 – 18:00 uur

Verlengde opvang vanaf 07.00 en tot 18.30 uur mogelijk.

Buitenschoole opvang Sancta Maria "De Stadsreuzen" (groep 5 t/m 8)

Locatie: Kloosterstraat 73, Bergen op Zoom
Telefoon: 06 - 15 29 51 07
E-mail: kinderopvang.sanctamaria@lpsnet.nl
LRK-nummer/inspectierapport: 320811268

Openingstijden voorschoolse opvang:

Maandag 07:00 - 08:30 uur
Dinsdag 07:00 - 08:30 uur
Woensdag 07:00 - 08:30 uur
Donderdag 07:00 - 08:30 uur
Vrijdag 07:00 - 08:30 uur

Openingstijden naschoolse opvang:

Maandag: 14:30 - 18:00 uur
Dinsdag: 14:30 - 18:00 uur
Woensdag: 12:15 - 18:00 uur
Donderdag: 14:30 - 18:00 uur
Vrijdag: 14:30 - 18:00 uur

Verlengde opvang vanaf 07.00 en tot 18.30 uur mogelijk.