Werken vanuit het hart
van Bergen op Zoom

WELKOM BIJ SANCTA MARIA

Sinds januari 2018 vormt basisschool Sancta Maria samen met de kinderopvang, de voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse opvang het Integraal Kind Centrum (IKC) Sancta Maria. Binnen dit IKC werken we met eenzelfde visie op ontwikkeling. We vinden niet alleen leren belangrijk, maar schenken ook nadrukkelijk aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. We staan voor gedegen opvang en onderwijs in een voorspelbare en gestructureerde leeromgeving. Daarmee bieden we kinderen de rust en veiligheid om zichzelf te kunnen ontwikkelen.

IKC Sancta Maria bevindt zich midden in het centrum van Bergen op Zoom. Verbinding maken met de stad en haar culturele en religieuze activiteiten vinden we dan ook vanzelfsprekend en belangrijk. De naam Sancta Maria verwijst naar het klooster dat in de vorige eeuw op de plek van onze basisschool stond. De katholieke waarden zijn verankerd in onze naam en in onze identiteit. Het huidige IKC Sancta Maria biedt modern onderwijs, gebaseerd op eigentijdse uitgangspunten en inzichten. Ieder kind is welkom om samen te leren, te leven en te vieren.

WAAROM KIEZEN VOOR ONS?

  • We zijn een katholieke school in het hart van Bergen op Zoom. Respect voor elkaar, samen leren en samen vieren staat bij ons centraal. Ieder kind is welkom.
  • Onze school wil alle kinderen een veilige, leerrijke omgeving bieden, waar kinderen zich thuis voelen in een vertrouwde sfeer. We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich welkom voelen.
  • Ons schoolklimaat kenmerkt zich door rust en structuur. We werken volgens een vast dagritme dat voor de kinderen zichtbaar is, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.
  • Binnen ons hele IKC werken we met de Kanjermethode. Zo leren we al onze kinderen, van de kinderopvang, BSO, TSO én de basisschool, hoe ze op een fijne manier met elkaar om kunnen gaan.
  • We hebben een sterk team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers dat goed kijkt naar wat uw kind nodig heeft. Daar passen we ons aanbod op aan.

SANCTA MARIA BASISONDERWIJS

Ons onderwijs is goed en gedegen. Daarin blijven we graag onszelf, maar verliezen daarbij de maatschappij niet uit het oog.

We hebben een open en respectvolle communicatie naar de kinderen, ouders en teamleden. We zijn realistisch en doen alleen beloftes die we waar kunnen maken.
We willen een veilige school zijn voor iedereen. Daarom hebben we duidelijke afspraken, gebaseerd op onze waarden en normen, zodat iedereen zich gerespecteerd en gehoord voelt.
We onderbouwen keuzes die we maken en leren de kinderen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes en gedrag.
Verder zijn we betrokken: we willen graag op de hoogte zijn, meedenken en vragen stellen. We vinden het fijn als ouders dat ook doen!
Tenslotte zijn we ook ambitieus: samen met ons team creëren we een sfeer waarin kinderen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen.

SANCTA MARIA KINDEROPVANG

IKC Sancta Maria biedt babydagopvang aan voor baby’s van 0 tot 2 jaar en peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Naast peuterdagopvang heeft u ook de mogelijkheid om een arrangement peuteropvang af te nemen voor enkele dagdelen in de week. De kinderopvang is gevestigd in een aparte vleugel van de basisschool en heeft een eigen ingang.

Verder bieden we ook buitenschoolse opvang aan in de vorm van voorschoolse, naschoolse en vakantieopvang.